مجموعه صنعتی فرشباف

پیام مدیر

پیام مدیر مجموعه صنعتی فرشباف
img

سازمانی در قرن جدید موفق خواهد بود که ابتدا زیرساخت هوشمندانه ای داشته و تمامی فرایندهایش را طبق رویه های اتوماسیون بصورت کارآمد و سیستماتیک بنا نهاده باشد . مدیریت در رکت فرشباف از ابتدای امر مدیریتی با رویکرد آینده نگرانه بوده است و همین باعث شده است تا با جمع اوری داده های مهم عملیاتی ، سازمانی داشته باشیم تا در هر شرایطی بتواند اهداف خود را طوری اولـویت بندی کند که ســازمان در اثــر بخش ترین و بهــره ورترین حــالت خود فعالیتش را حفظ نماید .
امید داریم با ارتقای مداوم زیر ساخت هایمان و با تکیه بر روند رونق سبد محصولاتمان از جنبه تنوع و کیفیت خواهیم توانست قدم های استوارتری در گسترش بازارهای سوداور برای ذی نفعانمان داشته باشیم .

مهندس مجید فرشباف